Orientació

A punt per buscar un nou futur professional?

Sovint sorgeixen dubtes. La nostra feina comença fins i tot abans que et coneguem. Per això, hem creat aquest espai on et deixem algunes eines, articles i recomanacions per poder preparar millor la teva nova etapa professional.

Afronta l'entrevista

L’entrevista és un pas més, sovint l’últim i més important, dins d’un procés de selecció, per cobrir un lloc en una empresa. És un diàleg amb preguntes i respostes sobre temes professionals, formatius i personals, en el qual tant la persona entrevistadora com l’entrevistada, intentaran resoldre els seus dubtes. L’objectiu fonamental de l’entrevista de selecció és determinar l’adequació del candidat/a als requisits del lloc de treball. Amb l’entrevista es revisen les dades curriculars i la  capacitació del candidat/a, però es para molta atenció a les seves qualitats com a persona; així doncs, se n’observa bàsicament la maduresa emocional, la capacitat de comunicació, la flexibilitat i la motivació.

El teu currículum vitae

El CV és un document que reflecteix la trajectòria personal i professional d’una persona d’una manera organitzada i sistemàtica.
La seva finalitat principal és informar, motivar, convèncer i persuadir perquè l’empresa receptora concedeixi una entrevista al candidat/a.
Aquest document conté els següents continguts:

1- Què és i per a què serveix el currículum?
2- Consells pràctics per elaborar-lo
3- Estructura i contingut
4- Com ho puc aplicar al meu cas concret?

Les proves de selecció

Les proves de selecció acostumen a tenir com a objectiu mesurar les capacitats intel·lectuals, les aptituds i els trets de personalitat de manera estandaritzada i comparen els resultats obtinguts per a un candidat, respecte a la població a la qual aquest pertany.

És a dir, són instruments estandaritzats, que serveixen per avaluar les qualitats i la capacitació del candidat/a pel què fa a un lloc de treball determinat. És important que els aspirants a una feina les coneguin i que sàpiguen com funcionen perquè un 75% de les empreses espanyoles acostumen a utilitzar-les.