Metodologia

“Un procés rigorós per trobar els millors professionals per a les millors organitzacions”

El nostre mètode de selecció per a processos de treball temporal és tan rigorós com el que apliquem a INTAC. Hem traslladat la nostra expertesa i experiència en un mètode propi amb diverses fases per garantir l’èxit del procés de selecció. Que sigui temporal, no vol dir que sigui menys rellevant. En molts casos, el bon encaix dels candidats i candidates a l’organització pot convertir-se en oportunitat de permanència.

Definició del perfil

Conjuntament amb l’empresa definim les competències, habilitats, experiència, formació i d’altres aspectes per fer una bona descripció del lloc de treball.

Càlcul del pressupost

Càlcul que es realitza en funció del conveni de l’empresa i del lloc de treball que s’oferta.

Recerca activa

La descripció del lloc de treball que s’oferta es publica en diversos portals digitals especialitzats en la cerca del perfil definit. També es fa recerca activa a la nostra base de dades i s’analitzen els currículums vitaes rebuts via presencial o digital.

Entrevistes personals

Som un equip format principalment per titulats en psicologia de les organitzacions. Les entrevistes personalitzades ens permeten establir de manera eficient perfils psico-professionals.

Proves psicotècniques

Informe psico-professional de les persones finalistes

Contractació de la persona finalista

Un cop finalitzada la selecció, realitzem la contractació de la persona (contracte, alta i baixa Seguretat Social, nòmina, vigilància de la salut, formació específica en matèria de prevenció de riscos laborals i seguiment).