Metodologia

“Un procés rigorós per trobar els millors professionals per a les millors organitzacions”

El nostre mètode de selecció per a processos de treball temporal és tan rigorós com el que apliquem a INTAC. Hem traslladat la nostra expertesa i experiència en un mètode propi amb diverses fases per garantir l’èxit del procés de selecció. Que sigui temporal, no vol dir que sigui menys rellevant. En molts casos, el bon encaix dels candidats i candidates a l’organització pot convertir-se en oportunitat de permanència.

Definició del lloc de treball

Conjuntament amb l'empresa definim les competències, habilitats, experiència, formació i d’altres aspectes per fer una bona descripció del lloc de treball.

Reclutament

La descripció del lloc de treball que s'oferta es publica en diversos portals digitals especialitzats en la cerca del perfil definit. També es fa recerca activa a la nostra base de dades i s'analitzen els currículums vitaes rebuts via presencial o digital.

Entrevistes personals

Som un equip format principalment per titulats en psicologia de les organitzacions. Les entrevistes personalitzades ens permeten analitzar amb profunditat, i de manera eficient, els perfils dels candidats.

Proves psicotècniques

Els participants realitzen unes proves psicotècniques que permeten analitzar el seu perfil amb més rigor i garantir el seu encaix en l'organització.

Presentació candidats al client/elecció

Presentem els candidats/candidates seleccionats al client, juntament amb els informes psico-professionals. El client hi manté una entrevista personal i pren la decisió final.

Contractació del candidat/candidata finalista

Un cop finalitzada la selecció, realitzem la contractació de la persona (contracte, alta i baixa Seguretat Social, nòmina, vigilància de la salut i formació específica en matèria de prevenció de riscos laborals) i fem el seu acompanyament mentre dura el servei.